Lejebetingelser for Egedal udlejning


REKLAMATION:

1.
Eventuelle reklamationer/ klager over der lejede udstyr, skal indgives straks ved afhentning af det lejede udstyr på vores adresse eller ved vores udbringning af det lejede udstyr inden arrangementets begyndelse. Såfremt der ikke indgives reklamationer/ klager med det samme, forventes det lejede udstyr at være fejlfrit ved udlejningen. Reklamationer/ klager indgivet efter brugen, tages der ikke hensyn til!


BRUG:

2.
Det lejede udstyr må kun benyttes efter dets formål. Alt lejede udstyr benyttes på eget ansvar. Udlejer påtager sig intet ansvar for skader på personer eller materiel ved brug af det lejet udstyr.
Slushicemaskiner må aldrig tændes uden BÅDE vand OG saft i kammeret. Maskinen må aldrig køre rundt kun med vand i kammeret!

3.
Det lejede udstyr må ikke udsættes for fugt eller direkte vand (telte undtaget), og skal altid opbevares indendørs, med mindre det lejede er direkte beregnet og egnet til udendørs brug.
Alle vore borde og stole m.v. skal stå på fast underlag så som gulv, asfalt, fliser eller lignende. De må ikke stå direkte på eksempelvis jord eller grus.


RENGØRING:

4.
Det lejede udstyr skal afleveres i original og i efter aftale, rengjort stand i den leverede emballage efter lejeperiodens udløb. Eventuelle skader på det lejede udstyr eller manglende/ bortkommet udstyr, hæfter lejer 100% for økonomisk. Skader/ tab erstattes af lejer for gældende dagspris.
Rengøring af det lejede udstyr efter endt brug og inden returnering/ afhentning:
Borde og stole tørres af med en let opvredet klud og evt. pletter eller snavs aftørres.
Teltduge skal kun rengøres/ aftørres hvis der er spildt på dem og der er kommet pletter på indersiden.
Gulve til telt fejes og vaskes let over med en våd moppe og sæbevand. Evt. pletter, snavs, klister m.v. skal vaskes helt af.
Slushicemaskiner skal efter endt brug, have tømt kamrene for slushice og derefter have skyllet kamrene igennem med 5 liter lunkent vand, og indersiden af plastikkamrene skal aftørres/ vaskes af med en blød svamp (ikke den grove side af svampen). Undersiden af lågene skal aftørres og drypbakkerne skal vaskes op i almindelig sæbevand. Forsiden af maskinen under taphanerne, skal aftørres med en klud eller svamp.
Ved manglende rengøring tilfalder der lejer en ekstraregning for rengøring, jævnfør gældende dagspris. Ved specialrengøring i forbindelse med graffiti og lignende hæfter lejer økonomisk for det fulde beløb til rengøring af det lejede udstyr.

BEMÆRK: Ved selvopvask bedes lejer efterfølgende kontrollerer kvaliteten af opvasken. Hvis opvasken ikke er tilfredsstillende (sæberester, kalkaflejringer, striber m.v.), risikeres ekstrabetaling for ny opvask hos udlejer!

FAKTURERING:

5.
Egedal Udlejning fremsender en faktura pr. mail efter endt arrangement. Som udgangspunkt skal denne betales senest 8 dage efter modtagelse, med mindre andet er aftalt. Ved leje af telte, skal der i visse tilfælde forudbetales et depositum på 50% af teltlejen, senest 14 dage før arrangementets begyndelse. Dette aftales ved kontraktens indgåelse. Der kan eventuelt betales kontant ved afhentning af det lejede udstyr på vores adresse eller ved vores udbringning af det lejede udstyr inden arrangementets begyndelse, såfremt dette er aftalt med udlejer. Beløbet kan også betales via bankoverførsel på reg. nr. 5470 konto nr. 0002401707 eller via MobilePay på telefon: 40684261.


MADLAVNING OG ANDET BRUG AF TELTE:

6.
Der må ikke laves mad i teltene, herunder hverken stegning, grillning, kogning eller lignende, da evt. mados m.v. kan skabe både lugtgener og misfarvning der ikke kan fjernes igen. Lejer er 100% erstatningsansvarlig.

Ligeledes må der heller ikke benyttes nogen former for tape eller anden klæbemiddel på teltdugene, ligesom farvet papir heller ikke må have kontakt med teltdugene. Ved brug af farvede duge på bordene, anbefales et plastikunderlag, så bordene ikke misfarves.
Der må gerne bindes eller strippes pynt og lys m.v. fast i de øjer og remme der er i teltet, så længe de er fjernet igen, ved vores nedtagning/ afhentning af teltet.


LEJEPERIODE:

7.
En lejeperiode på én dag er i tidsrummet fra kl. 10:00 den pågældende morgen og frem til kl. 10:00 den efterfølgende morgen, med mindre andet er aftalt med udlejer. En lejeperiode på en weekend er i tidsrummet fra kl. 15:00 fredag eftermiddag og frem til kl. 10:00 mandag morgen, med mindre andet er aftalt med udlejer. Ved for sen returnering påregnes yderligere én dags fuld leje, med mindre andet er aftalt på forhånd med udlejer. Lejeperioden starter fra afhentningen/ leveringen af det lejede udstyr, og slutter når det returneres/ afhentes igen.

8.
Der foreligger ikke en bindende aftale mellem lejer og udlejer, før lejer har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse, via mail fra udlejer.

Annullering af en ordre skal altid ske skriftligt via mail, og annullering senere end 30 dage før arrangementets begyndelse, medfører en udgift til lejer på 25% af det aftalte lejebeløb. Annullering af en ordre senere end 14 dage før arrangementets begyndelse, medfører en udgift til lejer på 50% af det aftalte lejebeløb. Annullering af en ordre senere end 48 timer før arrangementets begyndelse, medfører en udgift til lejer på 75% af det aftalte lejebeløb. Ændringer til en ordre skal ligeledes ske senest 10 dage før arrangementets begyndelse. Efter denne frist kan der ikke garanteres for at eventuelle ønsker om ændringer i aftalen kan opfyldes. Særlige kontraktkrav kan forekomme ved ekstra store arrangementer. Dette aftales og specificeres mellem lejer og udlejer ud fra hvert enkelt arrangement.

Fremleje er IKKE tilladt, med mindre dette er aftalt og specificeret imellem lejer og udlejer.

ANSVAR:

9.
Egedal Udlejning er ikke ansvarlig for skader på rør og kabler m.v. under jorden, som følge af nedbankede pløkker til fastgørelse af telt, eller evt. skade på underlag ved brug af betonklodser.
Det er lejers eget ansvar at indhente evt. nødvendige tilladelser over for offentlige myndigheder.

Området hvor teltet skal stå skal være ryddet og rent for evt. ujævne/ skarpe/ spidse genstande.

Det er ikke tilladt at ændre på teltets opsætning, herunder afmontere/ flytte sidebeklædninger eller flytte/ fjerne stropper til bespænding af teltet. Egedal Udlejning er ikke ansvarlig for skade på bygninger, dyr eller personer, såfremt dette finder sted.

Egedal udlejning er ikke ansvarlig for skader som følge af vand eller kondens fra teltets tag og sider.

Gulvet i teltet følger altid terræn, og skal vaskes af lejer efter endt brug, inden vi henter det eller det returneres til os igen! Gulvplader vil altid fremstå en smule slidt eller let beskidt, da det netop er gulv.

Egedal Udlejning er ikke ansvarlig for skader på ting eller personer forårsaget af, eller brug af, det lejede udstyr.


LEVERING/ AFHENTNING / TRANSPORT:

10.
Ved vores levering/ udbringning af det lejede udstyr, skal udlejer altid være informeret om eventuel besværet/ lang adgangsvej, niveauforskelle, trapper, etageadskillelser m.v. I visse tilfælde kan der forekomme et ekstragebyr ved levering/ opsætning af udstyr.

Ved vores levering/ udbringning afleveres det lejede udstyr max. 50 meter fra nærmeste parkeringsmulighed, uden trapper eller etageadskillelser, for udlejers køretøj og altid til indendørs, eller som minimum, overdækket areal, for lejers egen risiko.

Der kan oftest aftales en fast leveringstidspunkt, men i højsæsonen bliver alt levering puljeinddelt i optimale leveringsrækkefølger, hvorfor oplyste tidspunkter på dagen kun er vejledende, og der kan derfor ikke altid aftales faste leveringstidspunkter. Vi tilstræber dog altid, at kunne levere efter kundens ønsker.

Ønsker lejer selv at afhente det lejede udstyr, skal dette altid ske i en ren og lukket bil/ trailer, og stole og maskiner m.v., skal kunne transporteres stående i oprejst normalstilling samt fastgøres forsvarligt.

Maskiner som slushice-, popcorn, køleskabe, partycoolere m.v. må ikke fragtes på trailer, men skal altid fragtes i lukket bil, grundet den manglende affjedring på en trailer.

Slushicemaskiner, partycoolere og køleskabe må aldrig lægges ned, men kun fragtes korrekt opretstående, da dette ellers kan skade maskinerne.

Slushicemaskiner og køleskabe er tunge (50-100 kg.) og skal derfor altid løftes af to voksne, og kræver større biler til transport.


PRISER:

11.
Udbringning/ afhentning (levering) af det lejede udstyr koster 595 kr. (inden for 8 km. Af vores adresse i Stenløse).
Ved afstande over 8 km., vil prisen efterfølgende være 35 kr. pr. km. Prisen dækker over både levering og afhentning.

12.
Alle priser oplyst på hjemmesiden er inkl. 25% moms, men excl. Levering.

God fest 😊