Lejebetingelser for Egedal udlejning

1.

Eventuelle reklamationer/ klager over der lejede udstyr, skal indgives straks ved afhentning af det lejede udstyr på vores adresse eller ved vores udbringning af det lejede udstyr inden arrangementets begyndelse. Såfremt der ikke indgives reklamationer/ klager med det samme, forventes det lejede udstyr at være fejlfrit ved udlejningen. Reklamationer/ klager indgivet efter brugen, tages der ikke hensyn til!

2.

Det lejede udstyr skal afleveres i original og rengjort stand i den leverede emballage efter lejeperiodens udløb. Eventuelle skader på det lejede udstyr eller manglende/ bortkommet udstyr, hæfter lejer 100% for økonomisk. Skader/ tab erstattes af lejer for gældende dagspris. Ved manglende rengøring tilfalder der lejer en ekstraregning for rengøring, jævnfør gældende dagspris. Ved specialrengøring i forbindelse med graffiti og lignende hæfter lejer økonomisk for det fulde beløb til rengøring af det lejede udstyr.

BEMÆRK: Ved selvopvask bedes lejer efterfølgende kontrollerer kvaliteten af opvasken. Hvis opvasken ikke er tilfredsstillende (sæberester, kalkaflejringer, striber m.v.), risikeres ekstrabetaling for ny opvask hos udlejer!

3.

Det lejede udstyr må kun benyttes efter dets formål. Alt lejede udstyr benyttes på eget ansvar. Udlejer påtager sig intet ansvar for skader på personer eller materiel ved brug af det lejet udstyr.

4.

Det lejede udstyr må ikke udsættes for fugt eller direkte vand, og skal altid opbevares indendørs, med mindre det lejede er direkte beregnet og egnet til udendørs brug.

5.

Egedal Udlejning fremsender en faktura pr. mail efter endt arrangement. Som udgangspunkt skal denne betales senest 8 dage efter modtagelse, med mindre andet er aftalt. Ved leje af telte, skal der forudbetales et depositum på 50% af teltlejen, senest 14 dage før arrangementets begyndelse. Der kan dog eventuelt betales kontant ved afhentning af det lejede udstyr på vores adresse eller ved vores udbringning af det lejede udstyr inden arrangementets begyndelse, såfremt dette er aftalt med udlejer. Beløbet kan også betales via bankoverførsel på reg. nr. 5470 konto nr. 0002401707 eller via MobilePay på telefon: 40684261.

6.

Der må ikke laves mad i teltene, herunder hverken stegning, grillning, kogning eller lignende, da evt. mados m.v. kan skabe både lugtgener og misfarvning der ikke kan fjernes igen. Lejer er 100% erstatningsansvarlig.

Ligeledes må der heller ikke benyttes nogen former for tape eller anden klæbemiddel på teltdugene, ligesom farvet papir heller ikke må have kontakt med teltdugene. Ved brug af farvede duge på bordene, anbefales et plastikunderlag, så bordene ikke misfarves.

7.

En lejeperiode på én dag er i tidsrummet fra kl. 10:00 den pågældende morgen og frem til kl. 10:00 den efterfølgende morgen, med mindre andet er aftalt med udlejer. En lejeperiode på en weekend er i tidsrummet fra kl. 15:00 fredag eftermiddag og frem til kl. 10:00 mandag morgen, med mindre andet er aftalt med udlejer. Ved for sen returnering påberegnes yderligere én dags fuld leje, med mindre andet er aftalt på forhånd med udlejer. Lejeperioden starter fra afhentningen/ leveringen af det lejede udstyr, og slutter når det returneres/ afhentes igen.

8.

Der foreligger ikke en bindende aftale mellem lejer og udlejer, før lejer har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse, enten pr. brev eller via mail fra udlejer.

Annullering af en ordre skal altid ske skriftligt, og annullering senere end 30 dage før arrangementets begyndelse, medfører en udgift til lejer på 25% af det aftalte lejebeløb. Annullering af en ordre senere end 14 dage før arrangementets begyndelse, medfører en udgift til lejer på 50% af det aftalte lejebeløb. Annullering af en ordre senere end 48 timer før arrangementets begyndelse, medfører en udgift til lejer på 75% af det aftalte lejebeløb. Ændringer til en ordre skal ligeledes ske senest 10 dage før arrangementets begyndelse. Efter denne frist kan der ikke garanteres for at eventuelle ønsker om ændringer i aftalen kan opfyldes. Særlige kontraktskrav kan forekomme ved ekstra store arrangementer. Dette aftales og specificeres mellem lejer og udlejer ud fra hvert enkelt arrangement.

Fremleje er IKKE tilladt, med mindre dette er aftalt og specificeret imellem lejer og udlejer.

9.

Egedal Udlejning er ikke ansvarlig for skader på rør og kabler m.v. under jorden, som følge af nedbankede pløkker til fastgørelse af telt, eller evt. skade på underlag ved brug af betonklodser.

Det er lejers eget ansvar at indhente evt. nødvendige tilladelser over for offentlige myndigheder.

Området hvor teltet skal stå skal være ryddet og rent for evt. ujævne/ skarpe/ spidse genstande.

Det er ikke tilladt at ændre på teltets opsætning, herunder afmontere/ flytte sidebeklædninger eller flytte/ fjerne stropper til bespænding af teltet. Egedal Udlejning er ikke ansvarlig for skade på bygninger, dyr eller personer, såfremt dette finder sted.

Egedal udlejning er ikke ansvarlig for skader som følge af vand eller kondens fra teltets tag og sider.

Gulvet i teltet følger altid terræn, og skal vaskes af lejer efter endt brug, inden vi henter det eller det returneres til os igen! Gulvplader vil altid fremstå en smule slidt eller let beskidt, da det netop er gulv.

Egedal Udlejning er ikke ansvarlig for skader på ting eller personer forårsaget af, eller brug af, det lejede udstyr.

10.

Ved vores levering/ udbringning af det lejede udstyr, skal udlejer altid være informeret om eventuel besværet adgangsvej, niveauforskelle, etageadskillelser m.v. I visse tilfælde kan der forekomme et ekstragebyr ved levering/ opsætning af udstyr. Ved vores levering/ udbringning afleveres det lejede udstyr max. 50 meter fra nærmeste parkeringsmulighed for udlejers køretøj og altid til indendørs, eller som minimum, overdækket areal, for lejers egen risiko.

Ønsker lejer selv at afhente det lejede udstyr, skal dette altid ske i en ren og lukket bil/ lukket trailer, og stole og maskiner m.v., skal kunne transporteres stående i oprejst normalstilling samt fastgøres forsvarligt. Maskiner som slushice-, popcorn, køleskabe m.v. må ikke fragtes på trailer, men skal altid fragtes i lukket bil, grundet den manglende affjedring på en trailer.

11.

Udbringning/ afhentning (levering) af det lejede udstyr koster 595 kr. (inden for 8 km. af vores adresse i Stenløse).

Ved afstande over 8 km., vil prisen efterfølgende være 32 kr. pr. km. Prisen dækker over både levering og afhentning. Der kan oftest aftales en fast leveringstidspunkt, men i højsæsonen bliver alt levering puljeinddelt i optimale leveringsrækkefølger, og der kan derfor ikke altid aftales faste leveringstidspunkter. Vi tilstræber dog altid, at kunne levere efter kundens ønsker.

12.

Alle priser er inkl. 25% moms men excl. Levering.

God fest 🙂